FAPAC

La FaPaC se suma a la lluita contra la segregació a Salt

La FaPaC s'ha adherit a la demanda feta per la plataforma ciutadana de Salt per sol·licitar a l'Ajuntament la diagnosi de la situació que pateix la comunitat educativa del poble, marcada per la segregació escolar tant a primària com a secundària.
 
La plataforma ciutadana, integrada per la Comissió d'Educació de l'Espai Antiracista Salt-Girona i la Coordinadora d'AMPA de Salt, que està dialogant sobre la situació escolar del poble de Salt ha presentat a registre, dilluns 17 de juliol, una instància per sol·licitar la diagnosi complerta de la situació que pateix la comunitat educativa del nostre poble. Aquest és un primer pas a la demanda també d'un compromís polític amb l’objectiu de endegar un Pla Educatiu de Ciutat que permeti millorar el rendiment escolar dels alumnes, fomentar la cohesió social i evitar l'estigmatització de determinats centres i col·lectius.
 
Diverses persones han estat treballant durant els darrers mesos, a títol individual i/o com a membres d’entitats pertanyents al teixit social de Salt. El resultat d’aquesta feina ha estat un document que contextualitza la situació escolar al municipi. La FAPAC, juntament amb d'altres entitats i organismes, s'hi ha adherit al document.
 
Adhesions:
 
- Seminari de directores i directors de centres públics de primària i secundària de Salt
- Consell de Ciutat, el Consell Escolar Municipal
- Escola d’Adults
- FAPAC
- Fundació Gentis
- Fundació SER.GI
- Càritas Salt
- El Casal dels Infants
- les AMPAS de les escoles Les Arrels, El Veïnat, Les Deveses, Silvestre Santaló, El Gegant del Rec, La Farga i Silvestre Santaló
- les AMPAS dels instituts Salvador Espriu i Salvador Sunyer.
 
El document visibilitza la situació de segregació escolar que s’està donant a les escoles i instituts públics de Salt. I posa èmfasis en els efectes nocius que provoca aquesta situació. Cal tenir en compte que els sistemes educatius segregats tenen resultats acadèmics inferiors als sistemes inclusius. L’alumnat que més pateix aquesta pèrdua d’oportunitats i fa front al fracàs escolar es concentra dins del col·lectiu d’alumnes desafavorits amb pocs recursos educatius fora del sistema públic. I al mateix temps la societat on s’estableix aquest tipus d’escolarització segmentada pateix una manca de cohesió social que en cap cas és desitjable.
 
Per aquest motiu, i atès que obtenir dades de l’administració més enllà de la nacionalitat dels nens i nenes és una tasca gairebé impossible, se sol·licita com a punt de partida una diagnosi de la situació real i un compromís polític amb l’objectiu de endegar un Pla Educatiu de Ciutat que permeti millora el rendiment escolar dels nostres nens i nenes, fomenti la cohesió social i eviti la estigmatització de determinats centres i col·lectius.
 
 

Més imatges


FAPAC. Tots els drets reservats