FAPAC

Places escolars: A Badalona 83 infants sense escola pública a P3

FAMPAS Badalona i la FaPaC alerten que a Badalona 83 infants s'han quedat sense escola pública i 104 adolescents sense institut públic. La federació exigeix que no es vulneri el dret de les famílies a obtenir-ne una plaça escolar pública prop del seu domicili.

COMUNICAT DE PREMSA

La FaPaC alerta que a Badalona 83 infants s’han quedat sense escola pública i 104 adolescents sense institut públic

FAMPAS Badalona es reuneix dimecres, 30 de maig, amb Serveis Territorials d’Ensenyament per mirar de solucionar la problemàtica al municipi.

 

  • LaFaPaC reclama que no es vulneri el dret de les famílies a obtenir-ne una plaça escolar pública prop del seu domicili. La federació fa una crida a les famílies afectades a negar-se a escollir un escola concertada perquè l’administració ha de prendre totes les mesures necessàries perquè els infants tinguin una plaça 100% gratuïta i no religiosa.
  • Sol·licitem que s’ofereixin totes les places disponibles a la ciutats de Badalona i si no és suficient és creïn els bolets necessaris que permeti a totes les famílies tenir una plaça pública prop del seu domicili respectant la ràtio màxima establerta per llei.
  • Fem una crida a totes les famílies que no han obtingut cap plaça pública a negar-se a escollir un escola i institut privat concertat.

 

Barcelona, 28 de maig 2018

 

FAMPAS Badalona calcula que 83 infants estan a dia d’avui sense una plaça a l’escola pública del seu barri i 104 adolescents sense plaça a un institut públic.FAMPAS Badalona està treballant durament per solucionar aquest problema i demà dimecres, 30 de maig, mantindran una reunió amb els Serveis Territorials de Barcelona Comarques (carrer Casp, 15) a Barcelona, per intentar revertir aquesta situació.

A la reunió hi assistirà David Guerrero, representant de FAMPAS Badalona, i Belén Tascón, presidenta de la FaPaC. Prèviament i abans de la trobada, a les 16.00h, convoquem els mitjans de comunicació per fer declaracions i explicar la situació que viuen les famílies i la nostra reivindicació.

Com està succeint a altres ciutats i municipis d’arreu de Catalunya, les famílies badalonines han decidit plantar-se: volen la millor educació per als seus fills i filles i saben que aquesta només és possible a l’escola i instituts públics. Per aquest motiu, han escollit escola i institut públic de proximitat al seu domicili.

La manca de planificació del Departament d’Ensenyament de l’escola i instituts públics versus l’escola i instituts privats concertats, que la FaPaC porta molt temps denunciant, s’està fent palesa en el procés de preinscripció per al curs escolar 2018-2019 arreu de tota Catalunya.

Des de la FaPaC denunciem la manca de planificació intencionada que està sofrint Badalona des de fa molts anys, forçant el traspàs d’alumnes cap a la concertada i la massificació a les escoles i instituts públics, tancant línies públiques que no ofereix per estalviar-se recursos i forçar a les famílies a matricular-se a les escoles i instituts privats concertats. 

Un exemple clar són els 40 adolescents que se’ls va negar una plaça a l’escola pública en el moment de ser escolaritzats a P3 i que ara tornen a intentar entrar en el sistema públic per cursar la secundària, però el Departament d’Ensenyament els expulsa directament del sistema i els obliga a seguir els estudis de secundària en instituts privats concertats.

Les demandes de les famílies de Badalona:

1) Les famílies demanen que s’ofereixin totes les places disponibles en totes les escoles i instituts públics de Badalona i que l’assignació de l’alumnat es realitzi utilitzant el criteri de la proximitat del domicili i la ràtio màxima de 25 alumnes per aula a P3 i 30 a 1r d’ESO.

L’article 7 Decret 75/2007, de 27 de març, sobre el procediment d’admissió d’alumnes als centres públics estableix que és un criteri de prioritat en l’admissió de l’alumnat la proximitat del domicili de l’alumne o alumna.

L’article 157.1.a) de la Llei Orgànica d’Educació marca que la ràtio màxima d’alumnes per aula és de 25 per a l’educació primària i de 30 per a l’educació secundària obligatòria. Així mateix, el Reial Decret 132/2010, de 12 de febrer, en el seu article 11 i 12 es pronuncia en els mateixos termes. D’altra banda, la Llei d’Educació de Catalunya autoritza al Departament d’Ensenyament, de manera excepcional i motivada, un increment de la ràtio per aula fins al 10% exclusivament per a atendre necessitats immediates d’escolarització d’alumnes d’incorporació tardana (matrícula viva).

Per l’anterior, les famílies demanen que no es vulneri el seu dret a tenir una plaça pública el més propera possible al seu domicili i que es respecti la ràtio màxima de 25 alumnes per aula.

2) Si després d’haver realitzat l’assignació de places respectant els criteris anteriors, com a conseqüència de la manca de planificació de l’escola pública al llarg dels anys, no és possible assignar a tots els nens i nenes una plaça pública propera al seu domicili, les famílies de Badalona sol·liciten als Serveis Territorials d’Ensenyament de Barcelona Comarques la creació dels bolets necessaris que els permeti tenir una plaça pública prop del seu domicili que respecti la ràtio màxima establerta per llei, amb el compromís ferm del Departament d’Ensenyament de posar tots els mitjans, materials i humans, que garanteixin una correcta escolarització i un pla de xoc per solucionar la manca de places públiques a curt termini.

Les famílies demanen també que no s’utilitzin els bolets per prioritzar escoles i instituts en relació al projecte educatiu. Entenen la llibertat d’elecció de centre com el dret de les famílies a tenir una plaça pública prop del seu domicili que els permeti fer xarxa i comunitat perquè l’educació dels seus fills i filles no acaba a l’escola, sinó que continua en tots els espais del barri.

3) Les famílies no volen ser desplaçades a escoles privades concertades. Saben que no els poden obligar a pagar per l’escolarització dels seus fills i filles. Saben que  tenen el dret fonamental a que l’escolarització dels seus fills sigui 100% gratuïta. Volen anar a una escola i institut que no es prioritzi cap confessió religiosa per sobre de l’altra i saben que no els poden obligar a escolaritzar als seus fills i filles a una escola i institut privat concertat religiós.

L’article 27 de la Constitució espanyola estableix que l’ensenyament bàsic és obligatori i gratuït i que els poders públics han de garantir el dret de les famílies a que els seus fills i filles rebin la formació moral que estigui d’acord amb les seves pròpies conviccions. Així doncs, és un dret fonamental rebre una educació laica.

L’article 4 de la Llei Orgànica d’Educació també estableix que l’ensenyament bàsic és gratuït i l’article 88 de la mateixa llei disposa que per garantir la possibilitat d’escolaritzar tots els alumnes sense discriminació per motius socioeconòmics, es prohibeix imposar a les famílies l’obligació de pagar cap tipus de quota ni establir serveis obligatoris, associats als ensenyaments, que requereixin aportació econòmica, per part de les famílies dels alumnes. En el mateix sentit es pronuncia la Llei d’Educació de Catalunya quan en l’article 43 estableix el principi de gratuïtat per als llocs escolars dels ensenyaments obligatoris, d’educació infantil de segon cicle i d’educació post-obligatòria pre-universitària. I l’article 50 ens diu que l’administració educativa ha d’assegurar els recursos públics per a fer efectiva la gratuïtat dels ensenyaments obligatoris i dels declarats gratuïts, sense que es pugui imposar l’obligació de fer aportacions econòmiques, ni es pot vincular l’escolarització a l’obligatorietat de rebre cap servei escolar addicional que requereixi aportacions econòmiques de les famílies, tal i com succeeix a l’escola concertada quan s’exigeix el pagament de la sisena hora, entre altres quotes.

Les famílies de Badalona exigeixen als Serveis Territorials d’Ensenyament de Barcelona Comarques transparència i responsabilitat

A FaPaC i a FAMPAS Badalona ens preocupa que la informació pública s’utilitzi estratègicament per limitar la possibilitat de reclamació de les famílies i per evitar que es controli que l’assignació es realitza de forma adequada i respectant els criteris legalment establerts.

D’altra banda, les famílies i la FaPaC es mostren greument preocupades pel tràmit establert d’ ”Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació” que està previst del 31 de maig al 4 de juny (cap de setmana inclòs). Ens preocupa que aquest tràmit s’utilitzi per fer pressió a les famílies per escollir una escola concertada coaccionats per la por de quedar-se sense plaça pública.

Des de la FaPaC continuem la crida a totes les famílies d’arreu de Catalunya que no han obtingut cap plaça pública a negar-se a escollir un escola concertada.Recordem a totes les famílies que el sistema no els pot deixar sense una plaça i que l’administració haurà de prendre totes les mesures necessàries per tal que els nens i nenes tinguin una plaça 100% gratuïta i no religiosa.

 

Més imatges


FAPAC. Tots els drets reservats