FAPAC

La FaPaC a Lleida aprova el pla de treball d'actuacions

Les AMPA de les comarques de Lleida han aprovat el seu pla de treball en Assemblea territorial de la FaPaC celebrada dissabte 9 de juny. La baixada de la ràtio, la lluita contra la segregació escolar i el foment de les ZER són algunes de les prioritats.

L’Assemblea Territorial a Lleida va servir per posar en comú entre les AMPA assistents les diferents problemàtiques relacionades amb l'educació a les comarques de Ponent. Es va valorar i aprovar el pla de treball per al curs 2018-2019 amb els eixos prioritaris per incidir en l'educació. En aquest sentit, es va coincidir en la importància que es garanteixi una bona planificació escolar que hauria de passar per evitar el tancament de línies per al proper curs així com abaixar la ràtio per sota dels 25 alumnes per aula. 

Pel que fa a la segregació escolar, es va analitzar el mapa escolar i el desplegament d'estratègies amb tots els agents implicats per tal de lluitar contra aquesta problemàtica present a centres educatius lleidatans.  

D'altra banda, quant a l'escola inclusiva es va demanar que els pressupostos s'adeqüin i es compti amb recursos suficients per atendre de forma òptima a l'alumnat amb NEE.

La polèmica entorn a la gestió del servei de menjador escolar es va posar sobre la taula i es va donar suport a les AMPA que gestionen directament el menjador escolar en cas de voler ser gestionades pel Consell Comarcal.

Pel que fa a la junta territorial de la FaPaC a Lleida, continua encapçalada per Elisa Solé. 

Descarregueu Pla treball 2018-2019 Assemblea Territorial Lleida.

 

Més imatges


FAPAC. Tots els drets reservats