FAPAC

Projectes

En aquest espai podeu conèixer els nostres projectes i iniciatives.

 

El projecte Xarxa Clau Catalunya 2015-2020 Famílies per a l'èxit educatiu té com a finalitat incidir positivament en l'èxit educatiu a Catalunya posant a l'abast de la comunitat educativa els recursos metodològics i organitzatius necessaris per a implementar les actuacions d'èxit educatiu i sensibilitzar-la sobre la rellevància de la participació de les famílies i sobre l'impacte de la connexió escola-família-comunitat en l'augment de l'èxit educatiu de l'alumnat.
   
El projecte EU Xarxa Clau té com a finalitat incidir positivament en l'èxit educatiu a Europa transferint les actuacions innovadores del projecte Xarxa Clau Catalunya a nivell europeu. Hi participen altres institucions (de Polònia, Bulgària, Bèlgica, Portugal) per construir una xarxa europea que acompanyi a les famílies en la millora de la qualitat educativa segons els objectius de la Unió Europea per al període 2015-2020.
   

Dins del projecte europeu EU Xarxa Clau posem a disposició de les famílies un curs de formació en línia, en diferents idiomes català, castellà i anglès, per consultar els continguts, seguir les activitats proposades, participar en fòrums i més. Curs europeu de formació online EU Xarxa Clau.
   
Els projecte Premis FaPaC és una iniciativa que té com objectiu reconèixer públicament les accions i projectes educatius i participatius que impulsen les AMPA arreu del territori. Els guardons persegueixen incentivar l'activitat de les associacions i permetre l'intercanvi d'experiències en favor de l'escola pública i l'èxit escolar.
   
Juntament amb altres federacions la FaPaC promou el projecte Famílies amb veu elaborat per la Fundació Bofill per tal de conèixer i enfortir el moviment de mares i pares que s'organitza en relació amb l'escola amb l'objectiu de millorar el sistema educatiu.
   
El projecte Tothom a l'AMPA vol promoure la participació de les famílies nouvingudes i immigrades en les associacions de mares i pares. L'objectiu es afavorir l'apropament de les famílies en els centres educatius i millorar la seva incorporació a la societat mitjançant l'activitat associativa.

 


FAPAC. Tots els drets reservats