FAPAC

Què és la FaPaC?

 

La FaPaC som la federació d'AMPA més gran de Catalunya, tant a primària com a secundària. Som més de 2.300 AMPA repartides en més de 750 municipis i representem prop de 500.000 famílies. 

(Veure mapa)

 

 

 

 

La nostra missió és reforçar i defensar una educació pública de qualitat, catalana, laica, equitativa, integradora, inclusiva, gratuïta, democràtica i coeducativa.

PROGRAMA D'ACTUACIÓ 2017-18

MEMÒRIA 2016/17

> ESPAI ASSEMBLEA GENERAL (Molins de Rei, 4 de novembre de 2017) 

> ESTATUTS FAPAC

 

La nostra representativitat

La FaPaC aplega el 76% d'AMPA de Catalunya que representen el 66% de famílies de tots els nivells educatius no universitaris: escola bressol, educació infantil, educació primària, educació secundària, educació especial.

El 95% de les AMPA de primària de centres públics són sòcies a la FaPaC; el 66,1% d'instituts públics, i el 18% d'escola concertada (el 25,9% no està associada a cap federació). 

 

La nostra història

Des de l'any 1975 la FaPaC dóna força al moviment associatiu de mares i pares d'alumnes, fins convertir-se en la federació d'AMPA més important de Catalunya. És l'espai de relació, coordinació i treball comú entre les AMPA de Catalunya. Els principals valors de la federació se centren en la participació, representativitat, transparència i independència.

Al llarg de la seva història, la FaPaC ha rebut diversos reconeixements a la tasca que realitza en matèria educativa al nostre país: Medalla d'Or de la Ciutat de Barcelona (2000), Premi Catalunya d'Educació (2003), Creu de Sant Jordi i Premi Trajectòria Honorífic a la Família (2007).

Més informació a la nostra pàgina de la VIQUIPÈDIA.

La nostra federació està inscrita al Registre d'Associacions i Federacions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, amb el número 20. 

 

Els nostres objectius

Des dels seus inicis, la FaPaC treballa per garantir un sistema d'educació públic inclusiu, gratuït i de qualitat. Per assolir aquest objectiu:

  • Fomentem la participació associativa, la coordinació, el procés de reflexió i el desenvolupament de projectes comuns entre les AMPA.
  • Actuem com a agent d'influència social i política en favor de l'educació.
  • Oferim Suport d'assessorament, formació i projectes a les AMPA.

 

Qui pot ser soci de la FaPaC?

Podran ser membres de la FaPaC aquelles associacions que tinguin per finalitat la conjunció d'esforços de mares i pares d'alumnes de centres públics a fi de millorar la formació i educació dels seus fills i filles. Excepcionalment, també es podran associar centres privats i sufragats, o no, amb fons públics sempre i quan s'identifiquin amb els principis d'una educació de qualitat, catalana, laica, equitativa, integradora, inclusiva, gratuïta, democràtica i coeducativa. Podran ser-ne membres les associacions que, d'acord amb l'anteriorment esmentat, estiguin interessades amb la finalitat i la missió de la FaPaC i legalment reconegudes i inscrites, en el seu cas, al registre corresponent.

 

Què són les AMPA?

Les AMPA són associacions sense afany de lucre que agrupen mares i pares d'alumnes dels centres educatius. En col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa, tenen com a objectiu principal treballar per a la millora del centre i de l'educació.

  • Participa de forma oberta i activa en la vida del centre per dinamitzar la seva activitat i per promoure projectes complementaris a l'estudi.  
  • vocació d'aportar i de col·laborar amb la direcció i l'equip docent del centre amb qui actua com a interlocutor per tractar temes que afecten tot el col·lectiu de famílies.
  • Fomenta el treball en xarxa amb d'altres agents educatius i facilita la prestació de serveis i activitats fora de l'horari lectiu.Una oportunitat per al sistema educatiu

L'AMPA és l'única entitat associativa situada en el mateix centre educatiu. Des de la participació voluntària, els pares i mares es responsabilitzen de desenvolupar projectes i accions pel bé de l'educació. Els Centres Educatius amb AMPA cohesionada i activa obtenen un major èxit escolar entre el seu alumnat.

 

La importància de l'AMPA

Sense les AMPA la majoria de serveis bàsics per a les famílies no estarien garantits, sobretot en els centres de primària (el 97% els ofereix). Les AMPA fan aportacions al funcionament de l'escola (compra material i equipament del centre, material per a l'alumnat, etc). El 91% de les AMPA estan federades.

> INFOGRAFIA "L'AMPA ÉS ESCOLA"

> ESTUDI "Més que un gra de sorra. Les AMPA a Catalunya" (Famílies amb Veu, Fundació Bofill, 2013)

 


FAPAC. Tots els drets reservats