FAPAC

Aliances i adhesions

La FaPaC participa a plataformes, espais socials i polítics, dóna suport a iniciatives i pactes, que reivindiquen els valors de l’educació defensats per la federació.

 

Juntament amb altres institucions, associacions i persones a títol individual, estem adherits a aquest acord a través del qual ens comprometem a col·laborar en l'eradicació de qualsevol forma de violència vers les dones. 
 
Som una de les entitats adherides a aquest espai de participació, de cooperació pública-privada i d’acció conjunta entre institucions i organitzacions de la ciutat que treballem per construir una Barcelona més inclusiva i amb major qualitat de vida per a totes les persones.
 
Suport a la campanya en defensa d'un sistema educatiu públic i laic, i de rebuig a la LOMCE per tal d'aconseguir la seva derogació.
 
La FaPaC forma part del CAB, la plataforma interassociativa de la ciutat de Barcelona. La missió és treballar pel desenvolupament de l'associacionisme i dels seus valors a Barcelona tot construint un espai de participació, vertebració (territorial/sectorial) i d’interlocució d'organitzacions interessades en l'associacionisme.
 
Som una de les entitats adherides per donar visibilitat i impulsar accions per aconseguir que les alternatives a l'atur, pobresa i desigualtat siguin una realitat.
 
Som una de les entitats ahderides a la ILP que té per objecte garantir que cap ciutadà/ana estigui per sota del llindar de la pobresa, tingui accés a uns ingressos mínims i una vida digne. 
 
Som una de les entitats adherides a la ILP de mesures urgents pel dret a l'habitatge, contra els desnonaments i la pobresa energètica. Promoguda per la Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC.
 
El MUCE està integrat per les entitats següents: Associació d’Estudiants Progressistes (AEP); Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC); Associació de Mestres Rosa Sensat (AMRS); Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Educació Se-cundària (FAPAES); FAPAC; Federació d’Ensenyament de CCOO-Federació d’Ensenyament de CGT-Fede-ració de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC)-FETE-UGT-Sindicat d’Estudiants (SE)-Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC)-USTEC·STEs (IAC)
 
Integrat per entitats civils, cíviques, ciutadanes, culturals, econòmiques, sindicals, empresarials; el món local; els grups parlamentaris que han donat suport a l'exercici del dret a decidir, i el Govern. 
 
Entitats, institucions, agents econòmics i socials, entitats municipalistes i grups parlamentaries formem part del Pacte per a la Infància de Catalunya (signat el juliol de 2013) amb el compromís de participar en les línies d'actuació que se'n derivin i treballar els reptes de futur necessaris per tal que la infància sigui una prioritat real del país.
 
La FaPaC és una de les entitats, organitzacions, associacions i partits polítics signants del pacte per tal d'assumir un decàleg de mesures per combatre les causes sistèmiques de la corrupció. Impulsat pel Parlament Ciutadà amb la voluntat d'empoderar la ciutadania, transformar l’actual model social i econòmic, actuar com a contrapés i control de les institucions polítiques, entre d'altres. 
 
Formada per un conjunt d’entitats i de persones que cooperem amb la finalitat de promoure a Catalunya un ensenyament públic i concertat inclusiu i de qualitat per a tothom, que també sigui una realitat per als alumnes amb qualsevol tipus de discapacitat i independentment del seu grau d’afectació. 
 
La FaPaC en forma part juntament amb la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya, la Plataforma pel Dret a la Salut, CCOO i UGT, entre d’altres. Pretén recollir les bases per a la construcció d’una Catalunya Social en l'àmbit laboral, educatiu, fiscal, etc. 
 
S’articula amb motiu del 17 d’octubre, Dia internacional per a l’eradicació de la pobresa. Agrupa més de 3.200 entitats socials, de pau, drets humans i cooperació, així com sindicats, col·legis professionals i altres organitzacions, que reclamem una acció més efectiva i corresponsable contra la pobresa i les desigualtats.
 
Somescola.cat és la suma d'un conjunt d’entitats cíviques, culturals i de tot l’àmbit educatiu que, arran les sentències del Tribunal Suprem espanyol que qüestionen el paper del català com a llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya, s'han organitzat per refermar el suport a l’escola catalana i al model de cohesió social que aquesta representa.
 
Plataforma, plural i unitària, formada per entitats, sindicats i organitzacions de la societat civil catalana per defensar les institucions de Catalunya i els drets i llibertats fonamentals dels ciutadans i ciutadanes, entre ells el dret que té el poble català a decidir el seu futur polític i la democràcia.
 
La FaPaC és membre d'aquest espai de coordinació i intercanvi que aplega federacions i plataformes d’entitats de base associativa per compartir necessitats i reptes conjunts, i respondre-hi de manera inclusiva amb l’objectiu de visibilitzar i enfortir la societat civil al nostre país.
 
Moviment ampli i unitari contra l'extrema dreta.
 
 

FAPAC. Tots els drets reservats