FAPAC

Butlletí 27. Del 15 al 30 d'abril de 2009

Butlletí electrònic de la FaPaC - Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya

 

Participeu...

:: Si la vostra AMPA organitza alguna festa o activitat puntual oberta al públic al vostre centre, feu-nos arribar la vostra proposta a comunicacio@fapac.net. La publicarem en aquest butlletí.

:: Si sou una AMPA federada i a la vostra escola esteu duent a terme un projecte relacionat amb el lleure i l'educació, podeu donar a conèixer la vostra experiència. Escriviu-nos a comunicacio@fapac.net i en farem difusió als propers e-butlletins.

...i opineu

:: Des de la FaPaC ens agradaria saber quina és la vostra opinió sobre l'E-Butlletí. Si ens la voleu donar, escriviu-nos a comunicacio@fapac.net


Web destacada

Guia alimentació Injuve

Guía para la prevención de los trastornos del comportamiento alimentario (anorexia y bulimia). La informació i la prevenció és clau per avançar en una vida saludable promoguda des de la joventut. Aquesta guia vol facilitar eines a pares i mares i educadors per prevenir aquests transtorns del menjar i per abordar l'autoestima, els models socials i l'alimentació.

Guia Injuve


Campanya destacada

Campanya Mundial per l'Educació

Campanya Mundial per l'Educació. La Gran Lectura. Coincidint amb la celebració de Sant Jordi, aquesta setmana, a tot el món, milions de nens i nenes participaran en La Gran Lectura i exigiran als representants polítics que facilitin a totes les persones el dret a aprendre a llegir i escriure. Per saber com participar a La Gran Lectura fes clic aquí.


Escola de Pares

V Jornades EdP
CREAR PER CRÈIXER. La creativitat com a recurs de relació i creixement familiar

16 de maig
Barcelona. Escola Industrial
Informació i inscripcions fins el 8 de maig (places limitades)
Més informació i inscripcions

Full d'Assessorament EdP 67
Ja és a la vostra disposició el darrer Full de l'Escola de Pares (EdP). En aquesta ocasió tracta el tema Navegació segura a Internet. Descarregue-vos el Full a la web de la FaPaC.


Subvencions

 • Convocatòria d'ajuts i subvencions del 2009
  Afanyeu-vos a presentar les vostres propostes a les subvencions a les AMPA per a les activitats extraescolars.
  Del 30 de març al 30 d'abril de 2009
  Més informació
 • Lleida: Ajuts a associacions de mares i pares d'alumnes dels centres públics i concertats d'educació infantil i primària de la ciutat de Lleida per l'any 2009.
  Fins al 5 de maig
  Més informació

Agenda

 • Barcelona Ciutat: Curs Gestió d'AMPA a Sarrià-Sant Gervasi
  21 i 28 d'abril i 5 de maig , a les 18h
  IES Gal·la Placídia (Av. Príncep d'Astúries, 23-27, Barcelona)
  Per confirmar assistència adminbcn@fapac.net
  Més informació i programa del curs
 • L'Anoia: Curs Consells Escolars de Centre
  18 i 25 de març, a les 19.30h
  Espai Cívic Centre (C/Trinitat, 12, 2n, Igualada)
  Per a més informació anoia@fapac.net
 • Lleida: Jornada sobre Sexualitat i Discapacitat
  25 d'abril, a les 9.30h
  UdL, Edifici Polivalent, Campus Cappont
  Organitza: Coordinadora d'AMPAs i representants de pares-mares Escoles Educació Especial Lleida

Delegacions

Barcelona Ciutat
Barcelona Comarques
Girona
Lleida
Tarragona

....

 SUMARI


23 d'abril de 2009

:: Actualitat FaPaC:La Junta Directiva de la FaPaC repassa l'actualitat educativa i continua les línies de treball aprovades a l'Assemblea

:: Actualitat FaPaC:La FaPaC exigeix canvis a fons en els processos de preinscripció i matriculació d'alumnes

:: Actualitat FaPaC: XXXI Assemblea General: La FaPaC demana que la LEC asseguri que els centres públics siguin referència del sistema educatiu

:: Actualitat CEAPA:CEAPA aplaudeix Cantàbria i anima la resta de comunitats autònomes amb escoles amb alumnes d'un sol sexe a seguir les mateixes passes

 


La Junta Directiva de la FaPaC repassa l'actualitat educativa i continua les línies de treball aprovades a l'Assemblea

Junta Catalunya de FaPaCLa Junta directiva de la FaPaC es va reunir a la seu central el dissabte 18 d'abril per repassar els últims esdeveniments del nostre sistema educatiu: tràmits del Projecte de Llei d'Educació, procés de preinscripció i matriculació, i convocatòria d'ajuts a les AMPA. La Junta va continuar desenvolupant les línies de treball i el Pla Estratègic aprovats a l'Assemblea General celebrada al març.

Davant la imminent arribada del Projecte de Llei d'Educació de Catalunya al Ple del Parlament, es va acordar fixar novament el posicionament de l'entitat en front al grau d'acceptació que van rebre les esmenes presentades per la FaPaC als diversos grups polítics, així com l'evolució d'alguns articles clau un cop transaccionades a la Comissió d'Educació del Parlament. La Junta va considerar que alguns articles de la llei, com ara la definició del servei educatiu i els processos d'admissió d'alumnes a aquest servei, són un element clau perquè la llei sigui coherent amb els principis de qualitat i equitat de l'educació que defensa la FaPaC. També és consideren de vital importància les garanties que pugui establir la llei en quant a la planificació i el finançament perquè els centres públics d'educació siguin referència de tot el sistema educatiu.

Recurs d'alçada contra la resolució de preinscripcions
En quant a les perspectives immediates del nostre sistema educatiu, la Junta va avaluar el procés de preinscripció d'alumnes d'enguany i la normativa d'admissió d'alumnes vigent. La FaPaC va presentar un recurs d'alçada contra la resolució d'admissió d'alumnes, i la Junta va debatre en torn a les possibles respostes a donar al silenci administratiu en front a aquest recurs. Es va considerar que la normativa actual que regula la preinscripció i matriculació d'alumnes als centres sostinguts amb fons públics és totalment insuficient i fins i tot contrària a la Llei Orgànica d'Educació, que en el seu article 87 punt 1 estableix que s'ha d'establir un màxim d'alumnes amb necessitats educatives específiques que cap centre educatiu sostingut amb fons públics ha de sobrepassar.

Ajuts a les AMPA
Un altre factor que ha ocupat a la FaPaC recentment és l'assessorament i suport a les AMPA federades per presentar les sol·licituds d'ajuts que han estat convocats recentment (extraescolars, acollida matinal, escoles obertes i reutlització de llibres de text). Per un cantó es va valorar positivament l'avançament de la convocatòria, que permet que les AMPA puguin preparar amb anticipació els projectes d'activitats per poder sol·licitar els ajuts, així com la important simplificació dels tràmits associats que s'han introduït en la convocatòria d'enguany. Però també es va considerar preocupant les creixents responsabilitats legals i econòmiques que implica la gestió d'aquests ajuts a les AMPA que ho presenten, així com la delegació de gestió d'uns serveis semipúblics en entitats portades endavant per voluntaris com són les AMPA. Les AMPA, i la FaPaC com entitat que ha de coordinadar i assessorar les 1875 AMPA que actualment té federades, no veuen reconegudes ni per l'administració ni per la societat el paper crucial que juguen en els centres públics d'educació del nostres país. Sense una AMPA activa coordinada per la FaPaC un centre públic d'educació no comptaria amb cap servei complementari a l'activitat lectiva.

Pla Estratègic de FaPaC
Finalment la Junta va continuar treballant les línies d'acció del Pla Estratètic que es van aprovar a l'Assemblea General celebrada al març. Les primeres línies d'acció plantegen introduir canvis en l'articulació dels òrgans de direcció de la FaPaC i ajustar l'estructura tècnica per poder complir amb els objectius que es desprenen de la missió i valors aprovats per a la FaPaC. Un altre element que es comença a treballar és l'articulació territorial de la FaPaC, ja que donada la dimensió de l'entitat es vol redefinir la seva estructura territorial per fer-la més efectiva en quant a la coordinació de les AMPA federades.

 


La FaPaC exigeix canvis a fons en els processos de preinscripció i matriculació d'alumnes

Recurs contra decret de preinscripcions
La FaPaC presenta un recurs d'alçada contra la resolució de preinscripció i matriculació, perquè la normativa actual no permet introduir cap millora en l'equitat, la distribució equitativa de l'alumnat i la lluita per erradicar la segregació escolar. FaPaC reclama un decret pont que incorpori mesures per avançar cap a una escolarització més equilibrada, equitativa i justa.

Davant el procés de preinscripció i matriculació d'alumnes a l'ensenyament obligatori i preuniversitari, la FaPaC manifesta que:

 • La normativa de preinscripció i matriculació que s'aplica actualment no permet introduir cap millora en l'equitat, la distribució equitativa de l'alumnat i la lluita per erradicar la segregació escolar, cosa que atempta greument contra la igualtat d'oportunitats educatives.
 • En un moment clau de la tramitació del projecte de Llei d'Educació de Catalunya exigim que els pactes i acords al voltant de la nova llei educativa no perpetuïn la dualització actual del sistema educatiu, que contradiu els principis bàsics de no discriminació definits en el nostre estat de dret.
 • La FaPaC s'oposarà fermament a qualsevol plantejament que vulgui homologar aquesta dualització i recorda els acords recollits al Pacte Nacional per a l'Educació a favor d'un servei educatiu únic.
 • A la normativa actual no es respecta una llibertat d'elecció de centre igual per a totes les famílies. En realitat és una llibertat efectiva tan sols per a uns sectors de la població i una elecció encoberta d'alumnes per part de molts centres educatius.

Per aquestes raons la FaPaC proposa les següents mesures:

 • Presentar un recurs d'alçada en contra de la resolució de preinscripció i matriculació. Aquesta resolució, tot i estar en consonància tècnicament amb el Decret de Matriculació 75/2007, no desenvolupa l'article 87.1 de la LOE que permet fixar una proporció d'alumnes amb Necessitats Educatives Específiques per a cada aula, així com altres iniciatives com ara el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2011 que parla de treballar en contra de la segregació escolar (Progama EDU 1, Mesura 1.1 y 1.2).
 • Reclamar un decret pont que incorpori, com a mínim, mesures derivades de la LOE, i que estigui en consonància amb el Projecte de Llei Catalana d'Educació per tal d'avançar cap a una escolarització més equilibrada, equitativa i justa.

No ens podem aferrar a decrets obsolets (aquest decret té els dies comptats amb la nova llei). La normativa actual és inoperant en quant a aconseguir una escolarització equitativa i compromesa amb les necessitats educatives reals entre totes les escoles sostingudes amb fons públics.

La Catalunya del futur necessita polítiques educatives valentes. Esperem una rectificació del departament, ni que sigui per complir aquells preceptes que ara incompleix la resolució de matriculació: s'ha d'evitar amb decisió la segregació escolar i s'ha de garantir la igualtat d'oportunitat per a tots els i les alumnes.


XXXI Assemblea General: La FaPaC demana que la LEC asseguri que els centres públics siguin referència del sistema educatiu

Assemblea General de FaPaCAquest és un dels principals punts de l'agenda de treball de FaPaC per al 2009. Així ho ha remarcat el president de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (FaPaC), Walter Garcia-Fontes, en la XXXI Assemblea General de la FaPaC a Tarragona. L'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials i el reconeixement de la tasca de les AMPA també han centrat les reivindicacins que la FaPaC ha acordat fer arribar al tràmit parlamentari de la LEC.

Més de 200 persones de 69 AMPA diferents han participat en el debat sobre present i futur de la FaPaC, en una assemblea on s'ha renovat la Junta, i s'han aprovat el Pla Estratègic i la missió i valors que l'entitat vol reforçar durant el 2009.

El president de FaPaC ha demanat davant la Secretària d'Educació, Dolors Rius, que la nova Llei d'Educació generi un marc legal on els centres públics siguin la referència de tot el sistema educatiu, i que inclogui un reconeixement més explícit de la tasca que duen a terme les associacions de mares i pares d'alumnes, a més de fomentarla participació de les famílies en els centres educatius. La Secretària d'Educació s'ha mostrat favorable a continuar dialogant amb FaPaC i ha dit que "el govern es compromet a facilitar que pares i mares puguin participar" en els centres educatius.

Dins les esmenes presentades a la LEC, que Walter Garcia-Fontes ha repassat en la presentació de l'Assemblea, la FaPaC reclama també la corresponsabilització de tots els centres educatius públics en l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives específiques. En concret, la FaPaC reclama a Educació fixar una proporció màxima d'alumnes amb necessitats d'atenció educativa específica per a cada zona educativa.

Aquestes demandes de FaPaC s'emmarquen en la missió, visió i valors de l'entitat, aprovats a l'Assemblea, de treballar amb les AMPA federades per una educació pública de qualitat i en la voluntat d'esdevenir un referent del moviment de mares i pares en defensa de l'escola pública i de qualitat, com agent reconegut en la definició i seguiment de les polítiques educatives del país.

Grups de treball AssembleaLa tasca de les AMPA
L'Assemblea ha estat un espai de reflexió sobre la relació entre la FaPaC i les AMPA a través de tres grups de treball que han abordat les principals línies del Pla Estratègic de l'entitat. La important tasca que realitzen les AMPA a través dels serveis que cobreixen fora de l'horari lectiu, serveis que l'administració descarrega en pares i mares, i que inclouen des del menjador escolar a les activitats extraescolars o els casals d'estiu han estat debatuts en el primer grup de treball.

Un segon grup ha recollit l'opinió de pares i mares sobre els serveis de suport i recolzament de FaPaC a la tasca de les AMPA. Per últim, en el tercer grup s'han valorat projectes relacionats amb la formació de pares i mares, l'acollida de noves famílies al centre educatiu, la dinamització d'activitats esportives, entre d'altres i han sorgit propostes de nous projectes que les AMPA voldrien tirar endavant amb el suport de FaPaC.

Nova Junta
Finalment en l'Assemblea Extraordinària s'ha votat la composició de la nova Junta. La fins ara vicepresidenta Milagros Jonte ha donat pas a la nova vicepresidenta Lola Abelló. L'antic tresorer, Paco Montañés passa a ser el nou Secretari, càrrec fins ara ocupat per Lluís Martínez. I Josep Lluís Font assumeix el càrrec de Tresorer. Walter Garcia-Fontes continua com a president.

.


CEAPA aplaudeix Cantàbria i anima la resta de comunitats autònomes amb escoles amb alumnes d'un sol sexe a seguir les mateixes passes

Presentació del Manifest per una Educació Mixta - CEAPALa Confederació Espanyola d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes (CEAPA) felicita la Conselleria d'Educació del Govern de Cantabria, per la seva deicisió de no renovar el concert educatiu al Col·legi Torrevelo, escola que només escolartiza a nois, i de denegar la petició de concert del Col·legi Peñalabra, que escolartiza exclussivament a noies. Tots dos centres pertanyen al Grup Foment de Centres d'Ensenyament, vinculat a l'Opus Dei.

CEAPA anima als governs de les Comunitats Autònomes a seguir les passes del Govern de Cantàbria i a eliminar el finançament amb diners públics de col·legis privats que discriminen a l'alumnat per raó de sexe o per qualsevol altre motiu.

Aquesta confederació demanda l'enfortiment de l'escola pública com a eix vertebrador del sistema educatiu, perquè el seu projecte educatiu contempla l'escolarització conjunta de tot l'alumnat, independentment del seu sexe, raça, religió o creences, o qualsevol altra característica personal o socila. CEAPA creu que la xarxa de centres concertats ha de ser sempre subsidiària de la xarxa pública, tal com passa en la majoria de països de la Unió Europea.

CEAPA qualifica d' "anacrònics" els centres que segreguen per raó de sexe, i considera que no són en absolut la avantguarda pedagògica, com alguns volen presentar-la amb arguments pseudocientífics. L'escola és un lloc de convivència i els qui viuran junts cal educar-los junts

En una societat que ha d'afrontar desafiaments com la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, la igualtat de tracte i la no discriminació, el més adequat i d'acord amb la Constitució i la Llei Orgànica d'Educació és la coeducació en la qual nois i noies conviuen en els centres escolars. Aquesta convivència contribuirà que en el futur situacions de violència de gènere tendeixin a desaparèixer.

CEAPA creu que són òbvies les diferències biològiques entre les persones de diferent sexe, i que la grandesa del nostre sistema és que aquestes diferències tenen cabuda en la mateixa aula. Per tant, les persones que es preparin dins d'aquesta integració, sens dubte, seran millors ciutadans i ciutadanes el dia de demà.

Manifest per una Educació Mixta i situació en les comunitats autònomes: http://www.ceapa.es/sites/all/files/documentos/File00091.pdf

Com a conseqüència de l'accés als nostres serveis, vostè consent que les dades personals que ens facilita siguin incorporades en un fitxer de titularitat de FaPaC, amb la finalitat de mantenir-lo informat. Si no desitja ser informat a través de mitjans electrònics, ens ho pot indicar enviant un e-mail a comunicacio@fapac.net Les opinions expressades en aquest butlletí pels col·laboradors de la FaPaC són pròpies d'aquests i no han de ser compartides forçosament per aquesta entitat.

fapac.cat © 2009

 


FAPAC. Tots els drets reservats