Atenció

  • Què en sabem del TDAH?

    Beatriz Mena Pujol, Rosa Nicolau Palou i Pilar Tort i Almeida
    Membres d'Adana Fundació

    Molts nois i noies hiperactius i amb dificultats per centrar l'atenció són diagnosticats amb el Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat. Què en sabem del TDAH? Quines pautes hem de seguir?

Subscriure a Atenció