Conflicte

  • Cinema per a desaprendre la violència

    Elisenda González amb la col·laboració d'Elisabeth Santpere
    Educo i Educació per la Diversitat i la Transformació Social, respectivament

    VIOLÈNCIA VS. AGRESSIVITAT

    Hem de diferenciar l’agressivitat de la violència. L'agressivitat, és innata i connatural a l'ésser humà i cal entendre-la com una reacció positiva quan es tracta d’un mecanisme defensiu davant algun perill sigui real o no. És a dir, és normal que sentim un impuls agressiu davant alguna injustícia, és fins i tot sa, de fet direm que l'agressivitat es pot canalitzar en forma de violència o tapar-la en forma de passivitat.

  • Amb els conflictes creixem junts

    Joana Bou Suàrez i Anna Espadalé Garbulosa
    Fil a l'Agulla
     
    QUÈ ÉS EL CONFLICTE?
    • El conflicte és una contraposició de necessitats. Algunes de les necessitats humanes fonamentals són: amor, pertinença al grup, protecció, reconeixement, llibertat, autonomia, etc.
    • El conflicte es dóna quan una de les parts sent que les seves necessitats estan amenaçades.
  • Com comunicar-se amb fills i filles adolescents?

    Joana Bou Suàrez i Anna Espadalé Garbulosa
    Fil a l'Agulla
    CONEIXEM ELS ADOLESCENTS?
     
    S'ha escrit i investigat moltíssim sobre l'adolescència com una etapa fonamental de transformació de la persona: Durant els primers anys es produeixen canvis en l'aspecte físic, canvis hormonals que afecten l'estat d'ànim, iniciació a la sexualitat adulta, canvis en el cervell, que comporten major inconsciència del risc i major interès per les relacions socials, creativitat irrefrenable de nit acompanyada de molta son als matins...
     
Subscriure a Conflicte