FAPAC
21/11/2008 - 06:25

Logo FaPaCLa FaPaC denuncia el  greu incompliment dels compromissos  de la Conselleria d'Educació respecte a la composició dels Consells Escolars, cosa que posa en entredit la voluntat de fomentar la participació de les famílies.

05/11/2008 - 10:53

Logo FaPaCLa FaPaC us fa arribar criteris pràctics davant la convocatòria de vaga del dia 13 de novembre. Consulteu també els serveis mínims si hi ha vaga al vostre centre.

29/10/2008 - 07:09

Logo FaPaCDes de la Junta de Catalunya de la Federació de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (FaPaC), us fem arribar les nostres reflexions sobre la proposta de Llei d'Educació que en breu iniciarà el tràmit parlamentari.

10/09/2008 - 06:58

Logo FaPaCLa FaPaC exigeix que s'afrontin els problemes encara pendents del nostre sistema educatiu i que durant el tràmit parlamentari de la Llei d'Educació de Catalunya tots els agents implicats mantinguin un compromís a l'alçada dels reptes plantejats.

31/07/2008 - 15:02

Un cop aprovat el Projecte de Llei d'Educació de Catalunya, la FaPaC vol manifestar que continuarà plantejant les seves demandes en aquesta nova etapa, especialment perquè el sistema educatiu català estigui vertebrat al voltant d'uns centres públics de qualitat dins un servei educatiu que integri tots els centres sostinguts amb fons públics en una única xarxa en quant a l'atenció educativa i l'accés. 

22/07/2008 - 14:01

Logo FaPaCLa FaPaC demana que l'alumnat procedent de la immigració rebi una atenció educativa d'acord amb les seves necessitats educatives específiques. Aquesta atenció educativa es pot fer tant als centres ordinaris d'ensenyament com mitjançant recursos específics, com ara centres d'acollida inicial. Exigim que es faci front de forma urgent a la creixent segregació que pateixen molts centres educatius públics.

10/06/2008 - 10:39

Logo FaPaC La FaPaC vol denunciar que durant els últims mesos s'han produít retallades pressupostàries greus a una educació pública amb un volum de recursos encara molt allunyat de la mitjana europea.

30/04/2008 - 12:05

Logo FaPaCExigim a la Conselleria d'Educació que reconsideri la seva decisió sobre el Batxillerat Nocturn i expressem el nostre suport i solidaritat amb els centres afectats i amb els seus estudiants que veuen mermades les seves opcions de continuïtat en el sistema educatiu.

16/04/2008 - 14:05

Logo FaPaCDemanem que el Govern d'Entesa sigui coherent amb la seva promesa d'aposta ferma per l'educació pública i reverteixi la decisió de retallar els pressupostos ordinaris del centres educatius públics.

18/03/2008 - 08:36

FaPaCLa FaPaC interposa un recurs d'alçada contra la Resolució de pre-inscripció perquè no evita que s'agreugi la segregació d'alumnes amb necessitats educatives específiques.

Pàgines


FAPAC. Tots els drets reservats