FAPAC
10/09/2008 - 06:58

Logo FaPaCLa FaPaC exigeix que s'afrontin els problemes encara pendents del nostre sistema educatiu i que durant el tràmit parlamentari de la Llei d'Educació de Catalunya tots els agents implicats mantinguin un compromís a l'alçada dels reptes plantejats.

31/07/2008 - 15:02

Un cop aprovat el Projecte de Llei d'Educació de Catalunya, la FaPaC vol manifestar que continuarà plantejant les seves demandes en aquesta nova etapa, especialment perquè el sistema educatiu català estigui vertebrat al voltant d'uns centres públics de qualitat dins un servei educatiu que integri tots els centres sostinguts amb fons públics en una única xarxa en quant a l'atenció educativa i l'accés. 

22/07/2008 - 14:01

Logo FaPaCLa FaPaC demana que l'alumnat procedent de la immigració rebi una atenció educativa d'acord amb les seves necessitats educatives específiques. Aquesta atenció educativa es pot fer tant als centres ordinaris d'ensenyament com mitjançant recursos específics, com ara centres d'acollida inicial. Exigim que es faci front de forma urgent a la creixent segregació que pateixen molts centres educatius públics.

10/06/2008 - 10:39

Logo FaPaC La FaPaC vol denunciar que durant els últims mesos s'han produít retallades pressupostàries greus a una educació pública amb un volum de recursos encara molt allunyat de la mitjana europea.

30/04/2008 - 12:05

Logo FaPaCExigim a la Conselleria d'Educació que reconsideri la seva decisió sobre el Batxillerat Nocturn i expressem el nostre suport i solidaritat amb els centres afectats i amb els seus estudiants que veuen mermades les seves opcions de continuïtat en el sistema educatiu.

16/04/2008 - 14:05

Logo FaPaCDemanem que el Govern d'Entesa sigui coherent amb la seva promesa d'aposta ferma per l'educació pública i reverteixi la decisió de retallar els pressupostos ordinaris del centres educatius públics.

18/03/2008 - 08:36

FaPaCLa FaPaC interposa un recurs d'alçada contra la Resolució de pre-inscripció perquè no evita que s'agreugi la segregació d'alumnes amb necessitats educatives específiques.

08/02/2008 - 20:05

La FaPaC expressa la seva decepció en front a la vaga del dia 14 de febrer

Logo FaPaCEn relació a la vaga de l'ensenyament pre-universitari que dijous 14 de febrer secundaran alguns docents i  estudiants, la FaPaC fa les següents consideracions:

25/01/2008 - 12:00

Logo FaPaCLa FaPaC demana a la Conselleria d'Educació més precisions sobre el funcionament previst per als centres d'acollida inicial per a alumnes nouvinguts.

01/01/2008 - 10:53

Logo FaPaCLa FaPaC, tot i respectar la decisió i el dret que els assisteix com a representants d'un col·lectiu professional, considera que la convocatòria de vaga promoguda pels principals sindicats d'ensenyament per oposar-se al document de bases de la Llei Catalana d'Educació és una mesura inoportuna i que comporta greus perjudicis per als alumnes i les seves famílies.

Pàgines


FAPAC. Tots els drets reservats