FAPAC

Equip representants

Són escollits pels òrgans de govern com els nostres representants a les entitats i organismes on la FaPaC està present.

 

 

 

 

 

FAPAC. Tots els drets reservats