FAPAC

Formulari inscripció Assemblea General 2018

Per assistir a l'ASSEMBLEA GENERAL de dissabte 24 de novembre de 2018 cal que ompliu el següent formulari d'inscripció. La vostra inscripció prèvia és necessària per poder organitzar-nos. A l'Assemblea podeu assistir més d'una persona de cada AMPA, però només la persona que l'AMPA designi com el seu representant tindrà dret a vot. 

ATENCIÓ: Per tal de poder EMETRE EL VOT COM A AMPA/AFA a l’Assemblea General de la FaPaC, el President/a de la vostra AMPA/AFA ha d’emplenar aquest formulari tot indicant qui serà la persona designada per emetre el vot en nom de l’AMPA/AFA*:

Autorització per emetre el vot a l’Assemblea General

RECORDEU QUE NOMÉS EL/LA PRESIDENT/A POT OMPLIR AQUEST APARTAT

Assistents:

El servei de monitoratge és gratuït. Els menors de 3 anys hauran d’estar acompanyats per un adult de referència del seu entorn


FAPAC. Tots els drets reservats