Aquest mes a i-families:

Cinema per a desaprendre la violència

Elisenda González amb la col·laboració d'Elisabeth Santpere
Educo i Educació per la Diversitat i la Transformació Social, respectivament

 

Segurament molts de nosaltres ens hem trobat alguna vegada que, estant amb el nostre fill o filla, hem d’apagar la televisió perquè hi ha massa imatges de violència. La violència és molt present en la televisió, els diaris, al cinema, però també en les converses o actes de les persones al carrer,... En definitiva, la violència ha quedat immersa a la nostra cultura. La violència està tan “acceptada” que sovint, de forma inconscient,  hem anat assimilant que  la via per transformar els nostres conflictes  és a través d’aquesta.  

Així és com ens hem habituat a viure en una cultura de violència on els conflictes es gestionen a través de la violència. En una cultura de pau els conflictes es gestionen amb altres eines, de manera que es parla d’una transformació o gestió positiva d’aquests conflictes.

SOM VIOLENTS PER NATURALESA?

Està molt estesa la idea de que la persona és violenta per naturalesa i que quan aquesta violència aflora a l'exterior és perquè ha superat els mecanismes que hem après per controlar-la. Aquest pensament és perillós perquè justifica les reaccions violentes com una cosa que forma part de nosaltres  i que es pot escapar del domini de la nostra voluntat.

Més informació a:
Lectures recomanades
  • Educación en y para el conflicto. Paco Cascón  
  • La pau al cinema. ACPP (Asamblea de Cooperación por la Paz), 2006
  • Fisas, Vicenç. (1998). Cultura de paz y gestión de conflictos. Barcelona: Icaria Editorial / Unesco
Pàgines web d'interès
Multimèdia
Xerrades i tallers