FAPAC

Cerqueu un document entrant algunes lletres del títol, autor o la data de publicació:

 • Autor:

  SOS Racisme

  Editorial:

  Data de publicació:

  juliol 2016

  Resum:

  La 7a edició de “L’estat del racisme Catalunya. Informe 2015” és un document d’anàlisi i denúncia de les diverses causes, manifestacions i situacions de racisme i xenofòbia que van tenir lloc a Catalunya l’any 2015. Les fonts d’informació en les què es basa l’informe són els casos del Servei d’Atenció i Denúncia (SAiD) per a víctimes de racisme i xenofòbia de SOS Racisme. L'informe destaca la invisibilització del racisme, ja que 4 de cada 10 persones (42%) que havien patit discriminació racista no van tirar endavant la denúncia. 
  Enllaç: http://www.sosracisme.org/wp-content/uploads/2016/03/Informe2015_dossierpremsa.p... Adjunt:
 • Autor:

  IDESCAT

  Editorial:

  Data de publicació:

  juliol 2015

  Resum:

  L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) situa la taxa de pobresa a Catalunya en el 19% de la població, 1,9 punts menys que en l’any anterior, que era del 20,9%. Les comarques catalanes tenen una taxa de pobresa per sota de la mitjana espanyola –que és del 22,1%–, però està per sobre de la mitjana de la UE, que se situa en el 17,2%. Segons l'informe, el risc de pobresa o exclusió social a Catalunya (taxa AROPE) disminueix i se situa en el 23,5% de la població, 2,5 punts per sota de l’any anterior (26,0%). En el cas d’Espanya, la taxa AROPE se situa en el 28,6%. 
  Enllaç: http://www.idescat.cat/novetats/?id=2372&WT.mc_id=twitter&WT.mc_ev=click&utm_cam... Adjunt:
 • Autor:

  Fundació Bofill

  Editorial:

  Fundació Jaume Bofill

  Data de publicació:

  juny 2016

  Resum:

  Recull dedicat als reptes de l'educació. Inclou apartat específic dedicat a les Famílies. Què hem après de la funció educadora de les famílies?
  A través de la recerca de Famílies amb Veu, s'inclou el Llibre Blanc de la participació de les famílies a l’escola. Quin és el grau de participació de les famílies a l’escola? Enquesta a les famílies de Catalunya Quin és el rol de les AMPA en la millora del sistema educatiu? Les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) a Catalunya (Famílies amb Veu)
   
   
   
  Enllaç: http://www.fbofill.cat/sites/default/files/Quehemapres_1_150616.pdf Adjunt:
 • Autor:

  Federació Salut Mental Catalunya i Fundació Pere Tarrés

  Editorial:

  Data de publicació:

  31 maig 2016

  Resum:

  L'informe analitza el model d’actuació a Catalunya i la situació de l’atenció en cadascun dels sistemes que el conformen. Ha estat elaborat al llarg d’un any a partir d’una revisió documental de diversitat de fonts secundàries i estadístiques, i de les aportacions de més de quaranta especialistes que han valorat i debatut, en una sessió de treball conjunta, sobre l’estat de la qüestió i els reptes que tenim a Catalunya, així com sobre les recomanacions per a la seva superació per tal de poder reflexionar sobre els reptes de futur.
  Enllaç: http://www.peretarres.org/arxius/fpt/informe-salut-mental-infantil-juvenil.pdf Adjunt:
 • Autor:

  Síndic de Greuges

  Editorial:

  Data de publicació:

  juliol 2016

  Resum:

  Informe extraordinari La segregació escolar a Catalunya (I): la gestió del procés d’admissió d’alumnat del Síndic de Greuges que planteja deu tocs d’alerta sobre els dèficits i mancances que cal abordar per combatre aquesta problemàtica. El document té com a referència un informe anterior sobre segregació presentat l’any 2008. D’ençà d’aquell primer informe, la situació no ha millorat i el desequilibri en la composició social dels centres es manté en proporcions similars. Dins d'un mateix barri, continuem tenint escoles amb perfils d'alumnat molt diferents entre elles, i diferents també de la composició social de l'entorn. 
  Enllaç: http://www.sindic.cat/site/unitFiles/4155/Informe%20segregacio%20escolar_I_gesti... Adjunt:
 • Autor:

  Torre Jussana

  Editorial:

  Data de publicació:

  Juliol 2016

  Resum:

  Aquesta guia exposa quin procés cal seguir a l’hora de dissenyar, concebre i planificar un esdeveniment, així com tot el que cal tenir un compte per organitzar un acte a l’espai públic a Barcelona, segons indica la normativa municipal (límits horaris, responsabilitats dels organitzadors, requisits, etc.) i com realitzar la sol·licitud d’autorització d’ús de l’emplaçament on es realitzi. D'utilitat per a associacions.
  Enllaç: http://tjussana.cat/doc/publicacions/GA_6.pdf Adjunt:
 • Autor:

  Fundació Bofill

  Editorial:

  Fundació Bofill

  Data de publicació:

  Octubre 2016

  Resum:

  Estudi sobre l'impacte de les activitats esportives, artístiques i lúdiques en la millora del rendiment escolar, les competències socials, la seguretat i l’autoestima de l’estudiant. En un context com l’actual, on es discuteix sobre la jornada contínua a l’escola i on es posa de manifest la necessitat d’inversió en l’àmbit del lleure educatiu, sembla especialment oportú revisar l’efectivitat de les activitats extraescolars, especialment entre els alumnes més vulnerables. 
  Enllaç: http://www.fbofill.cat/sites/default/files/activitatsesxtraescolars_Que_funciona... Adjunt:
 • Autor:

  Síndic de Greuges

  Editorial:

  Síndic de Greuges

  Data de publicació:

  Novembre 2016

  Resum:

  La tria escolar, les condicions d'escolarització i la segregació escolar. Desigualtats en les condicions d'escolarització, els costos per part de les famílies, la Anàlisi de dades. Desequilibris en els nivells de demanda dels centres. Segona part de l'informe per analitzar la segregació escolar, en aquest cas no des del punt de vista de l'admissió d'alumant sinó posant atenció en les característiques dels centres que motiven que uns tinguin més demanda que altres i que atreguin més les famílies amb un perfil social determinat. Les condicions d'escolarització, especialment les aportacions econòmiques de les famílies i el projecte educatiu de centre, determinen el nivell de demanda i el perfil social de l'alumnat dels centres; i d'altra banda, aquest perfil social, especialment a través de les aportacions i de la participació de les famílies, determina les condicions d'escolarització de l'alumnat (activitats complementàries, sortides, serveis complementaris, etc.).

  Enllaç: http://www.sindic.cat/site/unitFiles/4228/Informe%20segregacio%20escolar_II_cond... Adjunt:
 • Autor:

  Fabián Mohedano. Àlex Castillo

  Editorial:

  Fòrum Educació

  Data de publicació:

  27 octubre 2015

  Resum:

  Transcripció de les ponències i el debat "Jornada escolar: contínua o partida?" organitzat per la Fundació Utopia, Estudis Socials del Baix Llobregat, amb la participació de Fabián Mohedano, parlamentari al Parlament de Catalunya i promotor de la "Iniciativa per a la reforma horària", i Àlex Castillo, membre de l'AMPA de l'IES Consell de Cent de Barcelona, i president de la FAPAC fins el març de 2016. 

  Enllaç: Adjunt: PDF icon Jornada_escolar_27_10_2016.pdf

Pàgines


FAPAC. Tots els drets reservats