FAPAC

Formulari inscripció Assemblea General 2018

Per assistir a l'ASSEMBLEA GENERAL de dissabte 24 de novembre de 2018 cal que ompliu el següent formulari d'inscripció. La vostra inscripció prèvia és necessària per poder organitzar-nos. A l'Assemblea podeu assistir més d'una persona de cada AMPA, però només la persona que l'AMPA designi com el seu representant tindrà dret a vot. 

ATENCIÓ: Per tal de poder EMETRE EL VOT COM A AMPA/AFA a l’Assemblea General de la FaPaC, el President/a de la vostra AMPA/AFA ha d’emplenar aquest formulari tot indicant qui serà la persona designada per emetre el vot en nom de l’AMPA/AFA*:

Autorització per emetre el vot a l’Assemblea General

RECORDEU QUE NOMÉS EL/LA PRESIDENT/A POT OMPLIR AQUEST APARTAT

Assistents:

El servei de monitoratge és gratuït. Els menors de 3 anys hauran d’estar acompanyats per un adult de referència del seu entorn

Si teniu algun dubte o dificultat per emplenar aquest formulari, poseu-vos en contacte amb la FaPaC al següent núm. telèfon 93.435.76.86 o al següent correu electrònic: administracio@fapac.cat

Política de Protecció de dades*:

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de FAPAC de poder controlar i dur el recompte d'assistents a l'Assemblea General 2018. Li recordem que pot exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit signat adreçat a FAPAC (c/Cartagena, 245, àtic. Barcelona), o bé per correu electrònic a fapac@fapac.cat


FAPAC. Tots els drets reservats