FAPAC

Política de privacitat

L'usuari a través de les diferents àrees que formen part del lloc web pot visitar, obtenir informació, gestionar una sèrie d'aplicatius o eines i omplir formularis diversos. La seva acceptació per al tractament o cessió de les dades de carácter personal, segons allò dit anteriorment, té sempre un caràcter revocable, d’acord amb allò establert al que disposen els articles 6 y 11 de la Llei Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals. La FaPaC es compromet a no cedir cap dada personal i a adoptar les mesures de seguretat que estiguin al seu abast per evitar l'accés no autoritzat a les nostres bases de dades.


FAPAC. Tots els drets reservats