FAPAC

Portal transparència

La FaPaC aposta per la transparència com un valor que defineix la nostra activitat. En aquesta secció trobareu documents que acrediten el compromís de la Federació en aquest sentit.

- Memòria - Estat de Comptes 2016 Estat de Comptes 2015 Junta General
- Programació d'Actuació - Pressupost  2016-2017 - Informe Auditoria 2015 - Juntes Territorials
Memòria 2015   Equip tècnic
Programació d'Actuació 2016    
 - Resum Acta Assemblea General    
     
     

 


FAPAC. Tots els drets reservats