FAPAC

AMPApèdia

Aquesta és l'AMPApèdia de la FaPaC. Intentem amb aquesta eina crear un intercanvi de coneixements i experiències entre les AMPA. Els voluntaria a les AMPA passem ràpida, i quan ens retirem es perden els coneixements que han de tornar ser adquirits amb esforç pels nous voluntaris. La FaPaC vol ser depositària de tots aquests esforços. Qualsevol pot crear un article o pàgina de la AMPApèdia amb els conceixements que vulgui aportar.


FAPAC. Tots els drets reservats