FAPAC

Activitats socials d'una AMPA

Les associacions en general, i les associacions de mares i pares d'alumnes en particular, són entitats privades sense ànim de lucre, però que poden realitzar activitats de dos tipus: activitats de tipus social i activitats de tipus econòmic o d'explotació econòmica.

Les activitats de tipus social són les que estableixen els estatuts com a pròpies de la defensa dels interessos dels associats i per tant no tenen cap repercusió per al pagament d'impostos. Per exemple:

- Col·laboració amb l'escola i relació amb els pares i mares d'alumnes associats

- Organització d'aseembles i reunions i despeses associades

- Organització de xerrades i altres activitats per a pares i mares d'alumnes de caràcter gratuït

- Activitats d'acollida, de lleure i esportives per infants.

-  Gestió del menjador escolar.

- Publicació d'una revista de distribució gratuïta i sense publicitat

 


FAPAC. Tots els drets reservats