FAPAC

Associació de Mares i Pares d'Alumnes

AMPA o APA

L'associació és la forma més eficaç que tenen els pares i mares d’organitzar-se dins del centre escolar.

Des de l’AMPA, podem establir una plataforma oberta a la participació i reivindicació de tots els aspectes referents a l’educació, per tal d’aconseguir, juntament amb els mestres, la millor formació dels nostres fills, basada en els principis propis d’una societat democràtica.

La tasca i funcions de les AMPA, organitzadora de serveis complementaris, suplent de responsabilitats de les administracions, i reivindicativa pel que fa a la qualitat de l’ensenyament, esdevé cada cop més important en la nostra societat.

Una bona gestió de l’AMPA comporta, però, obtenir la participació i dinamització global del centre; per això cal:

  • la col·laboració dels socis
  • l’assessorament de federacions i institucions
  • locals per a desenvolupar les reunions i activitats
  • l’accès a la informació
  • la formació dels pares i mares i de les juntes directives
  • el suport dels i als mestres

Resum de lleis i decrets

El dret dels pares i les mares a participar en el funcionament dels centres educatius on van els seus fills està regulada per un munt de normativa. Aquí pretenem, només, fer un brevíssim repàs de la més important.

Aquest breu resum ha de servir per prendre consciència de quins són els organismes en els quals s’espera que hi participem com a mares i pares.

Una lectura més acurada d’aquesta normativa ens facilitarà la comprensió del mecanisme i de la incidència real que podem tenir envers cada un dels aspectes. 

LA CONSTITUCIÓ.pdf 11,69 kB

La LODE.pdf 11,07 kB

LOPEG.pdf 12,71 kB

Decret 202/1987, de 19 de maig. Associacions de pares d'alumnes 18,98 kB

 


FAPAC. Tots els drets reservats