FAPAC

Educació preescolar

L'educació preescolar, a vegades anomenada maternal o infantil, és aquella que es dóna abans de l'inici de l'educació primària o l'ensenyament obligatori). Comprèn els primers ensenyaments formals de l'infant, incloent el coneixement del propi cos, la relació amb els altres i les activitats mentals importants per seguir estudis. En aquesta etapa es treballa de forma globalitzada i té un paper determinant el joc. La importància d'aquesta etapa rau en el seu possible caràcter compensatori de les desigualtats familiars culturals, en el paper atorgat a la socialització i en el foment de les capacitats dels nens i nenes (es creu que els primers anys de vida són els més proclius a l'estimulació). Equival al nivell 0 d'instrucció de l'ISCED.


FAPAC. Tots els drets reservats