FAPAC

Memòria d'una associació

La memòria d'una associació recull un informe sobre la gestió realitzada durant un període determinat, en general el període entre assemblees generals ordinàries, i inclou les activitats realitzades així como una descripció d'aquestes activitats. A l'assemblea general es presenta la memòria d'activitats del curs anterior, així com els comptes (ingressos i despeses i estat del balanç), per a a seva aprovació.

Model de memòria

MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Curs 2001-2002

 

Identificació de l’AMPA

 

AMPA: ...

Centre escolar al qual pertany: ...

Adreça: c. Vermell, 132.

CP: 08830 Població: Sant Boi de Llobregat

Telèfon: 93 000 00 00

Núm. del Registre Municipal d’Entitats: 0000

Núm. del Registre de la Direcció General d’Entitats Jurídiques: 000

 

 

Introducció

L'AMPA de ... té per objectiu defensar els interessos dels pares i mares d'alumnes del centre educatiu ... Dins de la seva activitat, ha gestionat ... La relació amb l'equip directiu s'ha realitzat mitjançant reunions periòdiques, on s'han tractat ... A més hem visitat l'ajuntament per tractar... i ens hem relacionat amb altres entitats, com per exemple ...

 

Activitats o projectes que s’han dut a terme

 

Nom de l’activitat o del projecte: taller de manualitats

Persona responsable: Rosa Esteve

 

Realització

Període: octubre 2001- maig 2002

Durada: 90 h

Dies: dilluns i dimecres

Horari: de 17.30 a 19 h

Lloc: Centre Escolar

Monitor/a: Júlia Rocosa

 

Inscripció:

Nombre: 20 nens i nenes

Cursos: 3r i 4t

 

 


FAPAC. Tots els drets reservats