Xarxa Clau Catalunya 2015-2020

BENVINGUDES I BENVINGUTS

AL PROJECTE XARXA CLAU CATALUNYA 2015-2020

El projecte Xarxa Clau Catalunya 2015-2020 té com a finalitat incidir positivament en l'èxit educatiu a Catalunya posant a l'abast de la comunitat educativa catalana els recursos metodològics i organitzatius necessaris per a implementar les actuacions d'èxit educatiu i sensibilitzar-la sobre la rellevància de la participació de les famílies i sobre l'impacte de la connexió escola-família-comunitat en l'augment de l'èxit educatiu de l'alumnat.

L’èxit educatiu inclou tant l’èxit acadèmic com competències funcionals, emocionals, personals i
socials; així mateix, l’èxit educatiu abasta la dimensió de l’excel·lència, de la sostenibilitat i el
benestar integral, tant de l’individuo com de la comunitat.
 
Coneix els objectius del projecte, els àmbits d'actuació, les raons per participar-hi i les diferents maneres de fer-ho.