Si vols que l’AMPA/AFA a la qual pertanys formi part de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, omple aquest formulari. Un cop formalitzada la inscripció, ens posarem en contacte amb tu.

DADES GENERALS

REPRESENTANTS

President/a

Secretari/a

Tresorer/a (opcional)

DOCUMENTS A ADJUTNAR

1. Formulari SEPA omplert i signat [pdf]
2. Acord de Junta (podeu descarregar-vos el nostre model d’Acord de Junta) [doc]
3. Estatuts