Educació Pública

Educació Pública2019-09-21T13:26:02+02:00

L’educació pública és l’element primordial per a garantir la igualtat d’oportunitats en la infància i l’adolescència i, alhora, és l’eina que ens ajuda a combatre les desigualtats a la societat. Defensem que l’educació, en tant que dret bàsic, ha de ser gratuïta, laica, integradora, inclusiva, feminista, equitativa, democràtica i de qualitat.

Qualsevol ingerència privada al dret bàsic a l’educació suposa un perill per la justícia social i no garanteix la igualtat d’oportunitats. Per aquesta raó, entenem que és responsabilitat de l’Administració vetllar perquè tots els infants i joves tinguin garantit el seu dret a l’educació.