Igualtat i no discriminació

Igualtat i no discriminació2019-09-21T13:29:41+02:00

El dret a l’educació és un dret fonamental i, per tant, està subjecte al principi d’igualtat i no discriminació. És l’Administració pública, doncs, qui ha de vetllar per la igualtat d’oportunitats en matèria educativa, sense que estiguin sotmeses a cap contraprestació econòmica que pugui limitar l’accés a aquest dret.

L’Administració té l’obligació, per tant, de garantir que l’escola pública sigui una opció per a totes les persones, amb independència del seu sexe, gènere, origen ètnic o social, llengua, religió, capacitats físiques, orientació sexual, nivell socioeconòmic o qualsevol altra circumstància social o personal.