A la FaPaC us oferim, a totes les AMPA federades, el conjunt d’assegurances necessàries per a desenvolupar la vostra missió amb les màximes garanties legals, formals i organitzatives. Ho fem mitjançant un acord amb Arç cooperativa, corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’economia social i solidària i el món associatiu i la primera d’Europa en disposar de la certificació EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance), segell europeu de qualitat de la gestió ètica i solidària per asseguradores.

En cadascun dels apartats següents podreu trobar respostes a les vostres necessitats. Trobareu tot el que us cal per estar informades, per obtenir documentació o per contractar les vostres pòlisses.
 • Per a contractar alguna pòlissa com a AMPA/AFA federada a la FaPaC, poseu-vos en contacte amb nosaltres al telèfon 93 435 76 86
 • Voleu contractar ja les pòlisses que necessiteu? Accediu directament al Servei d’assegurances amb el vostre NIF i seguiu les indicacions de la Guia de contractació
Amb la col·laboració de:

Voleu contactar amb nosaltres? Podeu fer-ho al telèfon 93 435 76 86

L’assegurança és l’eina que ens permetrà respondre a les responsabilitats derivades dels danys materials o personals que les nostres activitats puguin causar a terceres persones o a les pròpies persones que hi participin.

L’assegurança és un instrument, en ocasions, necessari ja que serveix per complir normatives o lleis . Tanmateix és també un instrument social que ajuda a garantir, en el llarg termini, la continuïtat dels nostres projectes associatius ja que dóna resposta a eventualitats que podrien posar en risc la nostra confiança, la nostra solvència o la nostra credibilitat amb el cost econòmic i/o social que això podria comportar.

Des de la FaPaC, conscients del valor d’aquest instrument, fem un esforç permanent per a dotar les nostres AMPA de tots els instruments asseguradors necessaris per al correcte desenvolupament de la seva activitat. És per això que, pel fet de pertànyer a la FaPaC, les AMPA gaudiu de dues pòlisses que es renoven anualment i que donen cobertura permanent sense que les AMPA hàgiu de fer cap altra gestió que estar al corrent de la vostra quota d’AMPA federada a la FaPaC. Podeu trobar tota la informació sobre aquestes pòlisses al següent bloc:  Quines assegurances teniu per ser AMPA federada?

Gaudiu també de la possibilitat d’adherir-vos a les pòlisses d’accidents per a activitats extraescolars que la FaPaC té contractades amb Arç cooperativa que, per un preu molt econòmic, us proporcionen unes molt àmplies cobertures. Per conèixer amb més detall el seu contingut i els procediments de contractació, podeu consultar el següent bloc: Quines assegurances heu de contractar des de l’AMPA?

Per acabar, teniu també la possibilitat de contractar un seguit de pòlisses que donen resposta a la pràctica totalitat de les necessitats asseguradores de les AMPA. Aquestes són:

 • Per actes puntuals: quan volem contractar una pòlissa per a una sola activitat
 • Per als casals i/o colònies: quan l’AMPA només organitza aquestes extraescolars
 • Per a les persones amb contracte laboral: quan l’AMPA té persones contractades
 • Per a l’activitat escolar: en el cas que l’AMPA vulgui cobertura d’accidents també en horari lectiu
 • Per als viatges d’estudis i lleure: per a assistència en viatges en grup

Podeu trobar tota la informació sobre aquestes pòlisses obrint aquest enllaç.

Les AMPA federades a la FaPaC gaudiu, de forma permanent, de dues pòlisses d’assegurances de responsabilitat civil que es renoven automàticament cada any i que us donen cobertura mentre sigueu AMPA federada a la FaPaC:

RESPONSABILITAT CIVIL PER ACTIVITATS DE L’AMPA 

 • Cobreix els possibles danys a tercers ocorreguts en totes les activitats organitzades per l’AMPA i que s’hagin causat per negligència de l’AMPA.
 • És obligatòria. Les AMPA han de tenir-ne una contractada, segons l’article 54.5 del DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

Podeu veure el detall en aquest document.

RESPONSABILITAT CIVIL PER MEMBRES DE JUNTA 

 • Cobreix les possibles reclamacions als membres de les Juntes Directives en l’exercici del seu càrrec.
 • No és obligatòria. La FaPaC la incorpora com un servei addicional per als pares i mares que assumeixen responsabilitats a les Juntes Directives. L’objectiu és que, davant d’una reclamació, no hagin de respondre amb els seus béns personals. Podeu veure el detall en aquest document.

Aquestes pòlisses es renoven automàticament cada any i les AMPA no heu de fer cap gestió addicional. En sou beneficiàries pel fet de ser AMPA federada i estar al corrent de la vostra quota.

Podeu obtenir el certificat que ho acredita, actualitzat de forma permanent, obrint aquest enllaç i accedint-hi amb el vostre NIF.

Qualsevol pòlissa d’assegurança que no siguin les de responsabilitat civil, que ja teniu per ser AMPA federada a la FaPaC (podeu consultar-les al bloc anterior: Quines assegurances teniu per ser AMPA federada?), s’han de contractar des de l’AMPA i NO es renoven automàticament. S’han de contractar cada curs i donen cobertura a les persones que participen en l’activitat.

Les més importants, donades les característiques de les activitats que organitza l’AMPA, són les pòlisses que donen cobertura mèdica i assistencial als accidents en activitats extraescolars.

PÒLISSA D’ACCIDENTS: 

 • És obligatòria en les activitats programades en període de vacances (casals d’estiu, colònies, etc.) i en activitats extraescolars de caràcter físic i esportiu. En el cas dels/de les monitors/es voluntaris/àries que participen en les activitats extraescolars també és obligatòria segons la nova llei del voluntariat de Catalunya (Llei 25/2015 de 30 de juliol).
 • No és obligatòria en les activitats extraescolars ordinàries no contemplades en els casos anteriors.

Cost: 4 euros per infant i curs

ALTRES PÒLISSES QUE PODEU CONTRACTAR SÓN:

 • Per actes puntuals: quan volem contractar una pòlissa per a una sola activitat
 • Per als casals i/o colònies: quan l’AMPA només organitza aquestes extraescolars
 • Per a les persones amb contracte laboral: quan l’AMPA té persones contractades
 • Per acompanyants a les sortides escolars: pòlissa d’accidents per a mares i pares que acompanyen a les sortides escolars.
 • Per als viatges d’estudis i lleure: per a assistència en viatges en grup

Tota la informació sobre preus i procediment de contractació la trobareu en el següent enllaç, des del qual, introduint el NIF de la vostra AMPA, podreu veure’n el detall, demanar pressupost i, en cas que així ho vulgueu, contractar-la automàticament.

Per contractar les vostres pòlisses d’accidents haureu d’accedir al Servei d’assegurances FaPaC – Arç Cooperativa

Introduint-hi el vostre NIF i número d’associat de la FaPaC (el podeu obtenir trucant al 934357686), veureu totes les assegurances que podeu contractar així com de les que ja en sou beneficiàries per ser AMPA de la FaPaC.

PÒLISSES D’ACCIDENTS D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

 • Obrint l’apartat corresponent, “Accidents per activitats extraescolars o de voluntariat” 

(apartat vermell “Pòlisses programa FaPaC”), podreu fer tota la contractació en línia. L’aplicació us guiarà en tot el procés però, si voleu tenir una guia de suport, podeu descarregar-vos la Guia de contractació.

PÒLISSES DIVERSES PER A LES AMPA

 • En l’apartat “Pòlisses AMPA” (color verd), hi trobareu:
  • Per actes puntuals: quan volem contractar una pòlissa per a una sola activitat
  • Per als casals i/o colònies: quan l’AMPA només organitza aquestes extraescolarS
  • Per a les persones amb contracte laboral: quan l’AMPA té persones contractades
  • Per a l’activitat escolar: en el cas que l’AMPA vulgui cobertura d’accidents també en horari lectiu.
  • Per als viatges d’estudis i lleure: per a assistència en viatges en grup

Totes aquestes pòlisses permeten demanar pressupost previ i contractació on line sense cap altra tràmit que sol·licitar la contractació i facilitar les dades bancàries.

Per obtenir-los, accediu al següent enllaç: Serveis d’assegurances FaPaC – Arç Cooperativa

Haureu d’introduir el vostre NIF i número d’associat de la FaPaC (el podeu obtenir trucant al 934357686), anar a l’apartat “Pòlisses programa FaPaC” i triar la casella corresponent a la documentació que vulgueu obtenir.

 •  ACCIDENTS PER ACTIVITATS EXTRAESCOLARS O DE VOLUNTARIAT (hi trobareu la general i la d’activitats esportives)
  • els certificats, amb els rebuts corresponents, de les pòlisses d’accidents que hàgiu contractat
 •  RESPONSABILITAT CIVIL GENERAL DE L’ACTIVITAT
  • el certificat que acredita la vostra adhesió a la pòlissa de responsabilitat civil per les activitats de l’AMPA i que teniu inclosa a la quota
  • còpia de la pòlissa amb les corresponents cobertures
 • RESPONSABILITAT CIVIL DE JUNTES DIRECTIVES I ADMINISTRACIÓ
  • el certificat que acredita la vostra adhesió a la pòlissa de responsabilitat civil per als membres de la Junta Directiva de l’AMPA i que teniu inclosa a la quota
  • còpia de la pòlissa amb les corresponents cobertures