• Reglament de
  Règim Intern [pdf]

ACORDS DE L’ASSEMBLEA GENERAL

 • Acta de l’Assemblea General Ordinària del 2014 [pdf]

 • Acta de l’Assemblea General Ordinària del 2015 [pdf]

 • Acta de l’Assemblea General Ordinària del 2016 [pdf]

 • Acta de l’Assemblea General Ordinària del 2017 [pdf]

ACORDS JUNTA DIRECTIVA

 • Acta de la Junta Directiva del 16 de març de 2019 [pdf]

 • Acta de la Junta Directiva del 19 de gener de 2019 [pdf]

 • Acta de la Junta Directiva del 07 de juliol de 2018 [pdf]

 • Acta de la Junta Directiva del 19 de maig de 2018 [pdf]

 • Acta de la Junta Directiva del 17 de març de 2018 [pdf]

 • Acta de la Junta Directiva del 17 de febrer de 2018 [pdf]

 • Acta de la Junta Directiva del 19 de gener de 2018 [pdf]

 • Acta de la Junta Directiva del 16 de desembre de 2017 [pdf]