FaPaC
2K members
55 photos
14 files
128 links
Canal d'informació de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya, que aplega a més de 2358 AMPA/AFA de tot el territori.
Download Telegram
to view and join the conversation
📣 [Menjador escolar] #ÚltimaHora #FaPaCInforma

El Departament d’Educació es compromet amb la FaPaC a retornar la compensació salarial que les AMPA/AFA i empreses hagin retribuït a les treballadores de menjador afectades per ERTO durant l’estat d’alarma:

👥 Qui podrà sol·licitar la subvenció?
🔹 AMPA/AFA que fan gestió directa del servei
🔹 Empreses contractades per les AMPA/AFA
🔹 Empreses contractades per l’administració pública

Sempre que aquestes AMPA/AFA o empreses hagin assumit o assumeixin retroactivament el 30% dels salaris a les treballadores de menjador afectades per ERTO.

📊 Què cobreix la subvenció?
Per fer el càlcul de l’import a percebre, el Departament d’Educació tindrà en compte:
🔹 Costos salarials estalviats
🔹 Costos salarials no estalviats
🔹 Ingressos no percebuts


🚨 IMPORTANT: Les AMPA/AFA que gestionen el servei directament i les empreses gestores encara podeu abonar la compensació salarial amb caràcter retroactiu el Departament us retornarà aquests diners i les treballadores podran recuperar el seu salari complet.

🔎 Més informació: https://bit.ly/3cC5on0
📣 [Desconfinament] #ÚltimaHora #FaPaCInforma

🏡 En quina fase es troba el meu municipi?

Alguns territoris entren avui en fase 1 i, d’altres, comencen una fase 0 avançada, segons la regió sanitària a la qual pertanyen.

Fase 0 avançada: Barcelona ciutat, Àrea Metropolitana Nord i Àrea Metropolitana Sud excepte àrees de regió sanitària d’Alt Penedès i el Garraf.
Fase 1:: Aran, Alt Penedès, Alt Pirineu, Camp de Tarragona, Catalunya Central, Garraf, Girona, Lleida i Terres de l’Ebre.

🔎 Si tens dubtes, onsulta a quina regió sanitària correspon el teu municipi a: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/coneix-la-teva-regio-sanitaria/
📣 [Obertura de centres] #ÚltimaHora #FaPaCInforma

El Departament d’Educació publica el Pla d’Obertura de Centres Educatius per als municipis que entrin en fase 2.

Finalització del curs 2019-20:
🔹 Les activitats lectives es mantindran de forma telemàtica fins l’últim dia de curs (19 de juny).
🔹 Els centres obriran per atendre l’alumnat que necessiti:
1) Suport lectiu i orientació
2) Acompanyament tutorial i emocional
3) Preparació d’activitats de reforç de cara a l’inici del curs que ve
4) Acollida d’infants de fins a 6 anys de famílies que no puguin conciliar la vida laboral i familiar
5) Preparar la selectivitat

Inici del curs 2020-21:
🔹 Es recupera l’assistència obligatòria
🔹 Els centres hauran d’elaborar un pla per tal de garantir la màxima assistència presencial seguint les mesures de seguretat estipulades per les autoritats.
🔹 Ràtios màximes: 13 alumnes per aula a infantil i primària i 15 alumnes per aula a secundària.

Important: seran els centres educatius els responsables d'aplicar totes les mesures que determina el Departament d'Educació.

🔎 Consulteu el resum de mesures: https://bit.ly/3e4k9Q4
📣 [Obertura de centres] #ÚltimaHora #FaPaCInforma

En relació a les mesures anunciades pel conseller Josep Bargalló, la FaPaC fa públiques algunes consideracions:

Què critiquem?
Que el Departament d’Educació delegui als centres educatius la responsabilitat d’obrir les escoles al juny sense oferir directrius clares per tal que les direccions puguin desplegar les mesures anunciades.
Que l’assistència durant aquest mes sigui voluntària: no es garanteix que l’alumnat que més ho necessita acabi utilitzant aquest recurs d’acompanyament i orientació.

Què proposem?
Que el Departament concreti quines etapes educatives cal prioritzar per a l’assistència presencial als centres educatius i que quantifiqui el nombre d’alumnes que s’hi desplaçaran: així es podran organitzar espais i equip docent i es podrà fer una previsió de les mesures de seguretat que caldrà dur a terme.
Que durant els 4 mesos que falten fins l’inici del curs 2020-21, el Departament treballi en un pla que destini tots els recursos disponibles a garantir la presencialitat de tot l’alumnat per tal de garantir el dret a l’educació en condicions d’igualtat.

🔎 Descarrega el comunicat sencer: https://bit.ly/3e9HRKO
[Anàlisi preinscripció] #ÚltimaHora #FaPaCInforma

Com cada any, la FaPaC analitza les dades de preinscripció per al curs vinent, tenint en compte les places ofertades en relació a les necessitats d’escolarització.

A través d’aquest estudi, detectem que:
L’oferta de places a secundària és insuficient per a donar cobertura a les necessitats educatives del proper curs: 1.041 alumnes no tindran plaça a cap institut públic ni privat concertat.
📈 Un any més les famílies demostren una clara preferència per l’escola pública: creix la demanda respecte a l’escola concertada.
📉 Malgrat aquest increment de la demanda, l’oferta segueix sent insuficient: 1.747 alumnes de 6è de la xarxa pública no podran seguir la seva escolarització a un institut públic.

Consulta l'anàlisi complet: https://bit.ly/30fzI3N
[Menjador escolar] #ÚltimaHora #FaPaCInforma

Atenció
El Departament d'Educació per fi reconeix en un informe que les AMPA/AFA poden gestionar directa o indirectament el servei de menjador mitjançant la signatura de convenis.

📆 L’administració porta 3 anys negant a les AMPA/AFA la renovació de convenis assegurant que és il·legal i que només es pot gestionar el servei mitjançant concurs públic.

Durant aquests 3 anys la FaPaC s’ha hagut d’enfrontar a l’actitud bel·ligerant de representants del Departament que han negat les evidències legals en cada reclamació que ha fet.

🃏 Ara, davant la impossibilitat de reconèixer que ha estat mentint durant 3 anys, el Departament d’Educació elabora una nova disposició que diu exactament el mateix que la normativa anterior, però que els permet justificar el canvi de criteri.

Sigui com sigui, per primera vegada comptem amb un informe del mateix Departament d’Educació que ens dóna la raó: sí, les AMPA/AFA poden gestionar el servei de menjador de manera directa o indirecta mitjançant la signatura de convenis.

Tot i això, alguns Consells Comarcals segueixen negant a les AMPA/AFA la gestió d'aquest servei.

🔎 Podeu llegir l’informe aquí: https://bit.ly/37eeqVv
[Flexibilització subvencions] #ÚltimaHora #FaPaCInforma

Segons estableix el Decret Llei 8/2020, de 24 de març, les AMPA/AFA podeu sol·licitar la flexibilització de les subvencions rebudes per a projectes que no s’hagin pogut desenvolupar a causa de la Covid-19.

Mitjançant instància general a l’administració pública que hagi atorgat la subvenció o ajut, podeu demanar:

Ajornar del termini per a desenvolupar el projecte o activitat subvencionat.
Finançar les despeses encara que no s’hagi assolit total o parcialment el projecte o activitat.
Establir altres actuacions per evitar perjudicis a les AMPA/AFA beneficiàries.

Si teniu dubtes sobre com presentar la instància, poseu-vos en contacte amb la FaPaC:
📧 fapac@fapac.cat
934357686

🔎 Consulteu el decret: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790865.pdf
[Mesures setembre] #ÚltimaHora #FaPaCInforma

El Govern central publica noves mesures que les comunitats autònomes hauran de desplegar de cara a garantir l’inici del curs 2020-21 presencial:

Prevenció personal
-Educació Infantil i Primària fins a 4t: grups d’entre 15 i 20 alumnes sense necessitat de mantenir distància interpersonal.
-5è i 6è de Primària, ESO i Batxillerat: organització d’espais per garantir, com a mínim, 1,5m entre taules.
-Es prioritzarà l’ús d’espais a l’aire lliure i s’hauran d’establir mesures d’higiene i de prevenció.
-La mascareta només serà obligatòria a partir de 4t de Primària i només en cas de no poder garantir una separació d’1,5m.

Neteja i ventilació
-Els espais d’ús comú s’hauran de netejar, com a mínim, un cop al dia.
-Els lavabos s’hauran de netejar, com a mínim, 3 cops al dia.
-Sempre que sigui possible, caldrà ventilar els espais a l’inici de la jornada i entre classes durant, com a mínim, 5 minuts.

Gestió de possibles casos
En cas que algun alumne presenti símptomes compatibles amb la Covid-19 s’hauran de seguir aquestes instruccions:
1⃣ Es traslladarà l’alumne a un espai separat d’ús individual
2⃣ Tant ell com la persona al càrrec s’hauran de posar mascareta
3⃣ S’avisarà a la família
4⃣ Es trucarà al centre de salut de referència

🔎 Consulteu la nota de premsa del Govern: https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/06/20200610-documentosanidad2021.html
[Mesures AMPA/AFA] #ÚltimaHora #FaPaCInforma

El Govern central aprova noves mesures que han de regir la nova normalitat un cop finalitzades totes les fases de desescalada.

Segons el Reial Decret Llei 21/2020, les AMPA/AFA podran:

Fer les reunions de Junta per videoconferència o conferència telefònica múltiple.
Prendre acords per escrit sense sessió sempre que ho decideixi el/la president/a o quan ho sol·licitin, com a mínim, 2 membres de la Junta.
Celebrar l’assemblea general per videoconferència o conferència telefònica múltiple.

🔎 Consulteu el resum del decret: https://fapac.cat/wp-content/uploads/2020/06/11.06.2020_RDL-21_2020-de-9-de-juny_Mesures-Nova-Normalitat.pdf
[Manca de places públiques] #ÚltimaHora #FaPaCInforma

La FaPaC constata que l'oferta inicial del Departament d'Educació no pot donar cobertura a la demanda de les famílies:

337 infants de Barcelona que comencen P3 no tindran plaça pública de proximitat el curs vinent 🏫

🔎 Llegeix el comunicat: https://bit.ly/37C4IMW
[Manca de places públiques] #ÚltimaHora #FaPaCInforma

La manca de places públiques a Sant Hilari Sacalm deixa 6 infants sense plaça a P3. Les famílies afectades es veuen forçades a escollir entre:
Escolaritzar els seus fills i filles en un altre municipi.
Acceptar una plaça a l'escola privada concertada, que només ha rebut 15 sol·licituds.

🔎 Llegeix el comunicat: https://bit.ly/2Nf2JVb

Recordeu que tots els infants i joves tenen dret a una plaça pública, de proximitat, gratuïta i laica.

Contacteu amb la FaPaC si l'administració no us està garantint aquest dret. Us indicarem els passos a seguir:
934357686
📧 fapac@fapac.cat
[Manca de places públiques] #ÚltimaHora #FaPaCInforma

Com a mínim 22 infants de Badalona que comencen P3 no tindran plaça pública de proximitat el curs vinent.

📊 Les dades analitzades per l'Observatori de dades de la FaPaC confirmen que a les zones d'escolarització 4 i 6 no hi ha prou places públiques per donar resposta a la demanda de les famílies.

📈 A la zona 6, a més, l'oferta inicial del Departament d'Educació és insuficient per cobrir les necessitats d'escolarització: ni la xarxa pública ni la privada concertada poden absorbir el total de les demandes.

Recordem que tots els infants i joves tenen dret a una plaça pública, de proximitat, gratuïta i laica.

🔎 Aquí podeu trobar el comunicat sencer: https://fapac.cat/wp-content/uploads/2020/06/COMUNICAT-22-infants-de-Badalona-que-comencen-P3-no-tindran-pla%C3%A7a-p%C3%BAblica-de-proximitat-el-curs-vinent.pdf
[Subvencions menjador escolar] #ÚltimaHora #FaPaCInforma

🚨 El Departament d’Educació no ha publicat encara els ajuts que havia promès a les AMPAAFA i empreses que gestionen el menjador escolar.

📆 L'administració es va comprometre a publicar-les abans del 19 de juny, però encara no ho ha fet.

📦 Si no es fan arribar aquests ajuts, les AMPA/AFA i petites empreses es veuran greument afectades i, en alguns casos, no podran tornar a obrir.

💼 Les grans empreses podrien ser les úniques amb capacitat per reobrir les portes al setembre i copsar el mercat. Això tindria un gran impacte tant en el cost i qualitat del servei com en les condicions laborals de les treballadores.

Exigim al Departament que publiqui els ajuts sense més dilacions. Llegiu el comunicat: https://bit.ly/3hQN64t
[Mesures inici curs] #ÚltimaHora #FaPaCInforma

El Govern central publica els acords de la Conferència Sectorial d'Educació per a l'inici i el desenvolupament del curs 2020-21.

Les mesures anunciades (d'obligat compliment a Catalunya) són:
Adaptacions didàctiques
Elaboració de plans de seguiment i recolzament per a l’alumnat amb NEE
Elaboració i formació de protocols higiènic-sanitaris
Elaboració d’un Pla de Contingència per possibles rebrots
Adopció de mesures per mantenir el servei de menjador i transport
Mesures per la reducció de la bretxa digital
Desenvolupament i oferta de recursos per reforçar la competència digital
Cooperació territorial per reduir l’impacte del confinament en l’alumnat amb més dificultats

📑 Consulta l'Ordre: https://www.boe.es/eli/es/o/2020/06/20/efp561/dof/spa/pdf
🔎 Consulta el resum de les mesures: https://bit.ly/2Zc8GrN
[Concerts a la segregació per sexes] #ÚltimaHora #FaPaCInfoma

📆 Fa un mes la FaPaC denunciava que no era cert que el Departament d’Educació hagués denegat el concert educatiu a les escoles que segreguen per sexe.

Explicàvem que el que havia fet, en realitat, era donar-los un any de pròrroga per entregar la documentació requerida per tal de poder renovar el concert.

⚖️ Afegíem que el Departament d’Educació era coneixedor de la impossibilitat jurídica de negar la renovació dels concerts educatius pel simple fet que aquestes escoles segreguin per sexe.

📣 Malgrat això, el Departament d’Educació va fer públic que havia acabat amb els concerts educatius a aquestes escoles, una notícia que els mitjans de comunicació van reproduir massivament.

📰 Un mes després, coneixem la notícia que ja preveiem: el jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona paralitza el requeriment del Departament a través del qual demanava documentació addicional a les escoles que segreguen per sexe.

🔗 Us adjuntem la notícia que posa en evidència el precipitat anunci del Departament d’Educació: https://www.elnacional.cat/ca/politica/escola-diferenciada-guanya-educacio-concert-educatiu_518604_102.html
[Ajuts lleure] #ÚltimaHora #FaPaCInforma

La Generalitat aprova ajuts per a famílies amb fills i filles que participin en activitats de lleure:

📝 Les famílies poden presentar una única sol·licitud per cada infant a càrrec.
🎯 Les activitats hauran de realitzar-se entre el 22 de juny i el 13 de setembre.
📊 La unitat familiar ha de tenir uns ingressos bruts anuals inferiors a 25.180,44€.
L'activitat on s'inscrigui l'infant ha de ser de, com a mínim, 5 hores diàries durant 7 dies (consecutius o no).
💰 L'import de l'ajut és de 100€ si es tracta d'una activitat amb pernoctació i de 80€ si no es pernocta.
💻 Podeu demanar l'ajut de manera telemàtica mitjançant aquest enllaç: https://bit.ly/30e2C2o.
📆 Els ajuts es poden demanar fins el 14 de setembre o fins que s'exhaureixi la dotació pressupostària destinada a aquest fi (3,5 milions d'€).

🔎 Consulteu la resolució: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8176/1804629.pdf
[Ajuts servei de menjador] #ÚltimaHora #FaPaCInforma

📣 Atenció!

Després d'un mes d'espera, la Generalitat publica finalment la resolució per concedir ajuts pel perjudici econòmic que la covid-19 ha causat a les AMPA/AFA i les empreses que gestionen el servei de menjador als centres públics de Catalunya.

👥 Beneficiàries:
🔸 AMPA/AFA que gestionen directament el menjador escolar.
🔸 Empreses contractades per AMPA/AFA per oferir el servei complet (alimentació i monitoratge).
🔸 Si l'AMPA/AFA gestiona el servei mitjançant 2 empreses diferents (alimentació i monitoratge), la sol·licitud l'ha de fer l'AMPA/AFA, que després indemnitzarà a les empreses.

🔣 Càlcul de la prestació:
🔸 Part fixa segons nombre de treballadores.
🔸 Part variable que segons el preu del servei i el nombre de menús no prestats.

📆 Termini:
Teniu temps fins el 14 d'agost per demanar l'ajut.

🔎 Consulteu els requisits a la resolució: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8179/1805087.pdf

📝 Com tramitar la sol·licitud?
La Generalitat ha preparat una guia on s'indiquen els passos a seguir: https://bit.ly/2CjFBmM

💻 Accés al tràmit:
https://bit.ly/2OwY9m1
💡 Aclariment

En relació als ajuts per aquelles AMPA/AFA i empreses contractades per aquestes per gestionar el servei de menjador:

👥 Segons s'exposa a la resolució, totes les AMPA/AFA que gestionen el servei de menjador de manera directa i aquelles empreses contractades per les AMPA/AFA per gestionar aquest servei, poden demanar l'ajut esmentat.

👉 Aquelles AMPA/AFA i empreses que hagin fet efectiu el pagament de la compensació salarial a les treballadores afectades per ERTE, hauran d'acreditar-ho degudament per tal que es pugui incorporar aquesta despesa al càlcul de l'import que s'abonarà.
[Targetes moneder] #ÚltimaHora #FaPaCInforma

Us informem que si sou beneficiaris d’una targeta moneder el saldo caduca a partir del dia 31 de juliol de 2020.
🔹 El Departament d’Educació procedirà a recuperar tot el saldo que encara hi hagi a les targetes i les deixarà amb saldo zero.
🔹 Les targetes s’han de tornar al centre educatiu durant el mes de setembre.

🔎https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/ajuts_beques_i_subvencions/targetes_moneder